Výběrové řízení

Pro informaci všem členům, bylo vypsáno výběrové řízení na hlavního dodavatele projektu „Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem Český Brod, Liblice“. Považujeme to za další nezbytný krok směřující ke kýženému cíli – mít v našem areálu kvalitní hřiště s UMT.

Continue reading