Vážení rodiče, trenéři, hráči,

Věřím, že všichni aktuální situaci ohledně nouzového stavu zvládáte a jste bez jakékoliv zdravotní újmy v souvislosti s koronavirem.

Píšu Vám s ohledem na změny, které vláda vyhlásila s účinností od pátku 24.4.2020 v kontextu možnosti sportovat v našem klubu.

Možná ta opatření znáte, ale pro jistotu jej úplně dole v mailu cituji,  včetně odkazu na výkladové stanovisko České unie sportu k problematice amatérských sportů.

Chápu situaci, ve které se zejména rodiče s mladými dětmi nachází a proto po projednání na VV přicházíme s návrhem, který umožní využití našich sportovišť v určité míře:

Souhrnně:

– trénovat je možné, ale skupina s maximálně 10 osobami včetně trenérů. Mezi tréninky jednotlivých věkových kategorií musí být časově min. 15 minut odstup, aby se mohly skupiny prostřídat.

– pokud má někdo zdravotní problémy nebo někdo z jeho blízkých, z rodiny má příznaky, které by mohly znamenat onemocnění koronavirem,  nesmí se hráč tréninků účastnit.

– je možné více skupin po deseti, ale skupiny se musí v rámci areálu oddělovat, např. jedna skupina bude na hřišti s UMT, druhá skupina bude na hlavním travnatém hřišti, třetí skupina bude na tréninkovém travnatém hřišti. Prostě dostatečný odstup od sebe, oddělený plotem, zábradlím apod. Každá skupina u mládeže musí mít min. jednoho z trenérů, který ji povede.

– není možné, aby rodiče setrvávali ve skupinách v areálu. Proto rodičům doporučujeme, aby dítě přivezli, nechali na tréninku a potom si zase pro něj přijeli.

– je zakázáno: přístup do sprch, na WC a do kabin, s výjimkou trenérů, kteří v kabinách vyzvednou a zase vrátí pomůcky, míchat hráče mezi jednotlivými skupinami (jak se na začátku rozdělí, musí setrvat celou dobu), hrát fotbal jako takový – NA TOMTO MUSÍME OPRAVDU STRIKTNĚ TRVAT!

– v rámci tréninku je možné za předpokladu zachování odstupu minimálně dva metry provádět běhání, cviky s míčem, nácvik střelby na branku apod. nekontaktní tréninkové prvky.

– vím, že to není nutné, ale důrazně doporučujeme užívat i roušky, během tréninku, zejména když se bude.

– není možné neřízené individuální využívání areálu.

Zvažte prosím v každé věkové kategorii společně spolu s trenéry, zda za těchto omezujících podmínek budete tréninky pořádat a pokud se rozhodnete, že ano, pak prosím trenéry, aby mne nahlásili termíny, kdy budou za jednotlivé kategorie tréninky probíhat. S ohledem na výše uvedené musíme nějak koordinovat rozvrh tréninků.

Ještě prosím s ohledem na stav travnaté plochy hlavního hřiště, která se dostává do dobrého stavu:

  • nechoďte na velkou branku „u Lstiboře“ na velkém travnatém hřišti, je opravena a potřebuje čas na regeneraci
  • využívejte i UMT, proběhla na ní nyní údržba, opravy pletiva, tedy je opět v dobrém stavu, tedy pokud budete trénovat 2x týdně, jedenkrát běžte na UMT nebo na dolní tréninkové hřiště.
  • Respektujte prosím pokyny správců (pp. Paluska a Bruthans), kteří se o hřiště starají ve smyslu zalévání, sekání a další údržby

Věřte, že nás všechny tato situace velice mrzí, ale podle současného stavu není možné povolit více.

Děkuji za pochopení, pokud budete mít dotazy, samozřejmě mne či trenéry kontaktujte.

Přeji pevné zdraví, nervy a ať společně situaci zvládneme!

David Hybeš, předseda TJ Liblice

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Česká unie sportu

Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454

http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *