Dovoluji si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu členské základny TJ Liblice, občanské sdružení.
Koná se v sobotu 26.4.2014 od 15.30 hodin v klubovně na hřišti v Liblicích.
Prezence od 15.00-15.30

Program:
1. Úvod, organizační záležitosti
2. Zpráva o činnosti za rok 2013
3. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013
4. Diskuse
5. Závěr

David Hybeš
předseda TJ Liblice, občanské sdružení