Dovoluji si vás pozvat na řádnou valnou hromadu členské základny TJ Liblice, občanské sdružení.
Koná se v sobotu 25.4.2014 od 14.00 hodin v klubovně na hřišti v Liblicích.
Kromě tradičních bodů programu chci vyzdvihnout zejména změnu stanov, která zahrnuje i nezbytnou změnu názvu našeho sdružení vyplývající ze změny Občanského zákoníku.

Prezence plnoletých členů od 13.30-14.00

Program:
1. Zahájení 14:00 hod.
2. Organizační záležitosti.
3. Zpráva předsedy o činnosti a hospodaření za uplynulé období 2014
4. Schválení změny stanov a názvu.
5. Volba výkonného výboru a revizní komise.
6. Hlasování o návrhu usnesení.
7. Diskuse
8. Závěr

David Hybeš
předseda TJ Liblice, občanské sdružení