Pro informaci všem členům, bylo vypsáno výběrové řízení na hlavního dodavatele projektu „Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem Český Brod, Liblice“.
Považujeme to za další nezbytný krok směřující ke kýženému cíli – mít v našem areálu kvalitní hřiště s UMT.

Informace o výběrovém řízení naleznete na našem webu v sekci KLUB – PROJEKTY – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, resp. na této adrese

David Hybeš